องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อปท.


วันที่  20 สิงหาคม  2563  นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอบ้านเขว้า  ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา   โดยมีนายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร  ฝ่ายกิจการสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างทุกท่านร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังแนวทางการปฎิบัติราชการของนายอำเภอบ้านเขว้า

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20