องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
      

วันที่  26 พฤษภาคม 2564  นายนิยม  ดิเรกศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ...

  รับพันธ์กล้าไม้ ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.ชัยภูมิ
      

วันที่  19  พฤษภาคม 2564  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง&...

  มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ...
      

วันที่  18  พฤษภาคม 2564  คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ภูแลนคา  ได้มอ... 
 
 


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560