องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]40
2 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]51
3 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]50
4 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 19 เม.ย. 2565 ]52
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]67
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 11 เม.ย. 2565 ]66
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]61
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 16 มี.ค. 2565 ]60
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]56
10 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]70
11 แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริต พ.ศ.2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]68
12 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2564 ]142
13 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]158
14 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]137
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]149
16 รายงานสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 เม.ย. 2564 ]139
17 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]140
18 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 14 ก.ค. 2563 ]651