องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (สายบริหารฯ) [ 20 มิ.ย. 2565 ]8
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 มิ.ย. 2565 ]25
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]15
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2565 ]39
5 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 23 พ.ค. 2565 ]25
6 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]45
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 25 มี.ค. 2565 ]59
8 ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 14 ก.พ. 2565 ]52
9 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]53
10 ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]11
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต. ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง [ 22 ต.ค. 2564 ]168
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2564 ]194
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]172
14 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]169
15 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]163
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2564 ]171
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสภา อบต.ภูแลนคา ประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป [ 15 ก.พ. 2564 ]8
18 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]143
19 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]156
20 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]144
 
หน้า 1|2|3|4|5