องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2564 ]44
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 14 มิ.ย. 2564 ]39
3 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]33
4 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]35
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญประจำปี 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป ปี 2565 [ 15 ก.พ. 2564 ]43
6 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]29
7 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ภูแลนคา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]37
8 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]30
9 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]30
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]40
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]29
12 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]28
13 ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ภาค ก ข [ 8 ก.ค. 2563 ]34
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2563 ]31
15 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]5
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ชย.ถ. 103-002 สายทางบ้านแก้งยาว-บ้านนาอินทร์แต่ง [ 29 พ.ค. 2563 ]29
17 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหอประปา - บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ หมู่ 8 [ 21 เม.ย. 2563 ]31
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม -ป่าช้าเก่า หมูที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]27
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 220 สายแก้งยาว - ซับปลากั้ง (ช่วงบ้านนาอินทร์แต่ง - บ้านซับปลากั้ง) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2563 ]32
 
หน้า 1|2|3|4