องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ


ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง