องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]122
2 เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังโรงเรียนบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 [ 19 มี.ค. 2564 ]132
3 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ทำการ อบต.ภูแลนคา-บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 18 มี.ค. 2564 ]127
4 เผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยหลัว หมู่ที่ 3 ตำบลภูแลนคา [ 18 มี.ค. 2564 ]120
5 เผยแผร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายซับช่องปล้อง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 18 มี.ค. 2564 ]122
6 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านโนนเหลื่อม-บ้านห้วยตะแคง บ้านโนนเหลื่อม ม.7 [ 18 มี.ค. 2564 ]121
7 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายนานายอนันต์ เต้าชัยภูมิ (สายเรียบเขาไดโนเสาร์) บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 [ 18 มี.ค. 2564 ]121
8 เผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านหว้าเฒ่า - บ้านตาดพัฒนา บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]121
9 เผแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายหว้าเฒ่า - กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 18 มี.ค. 2564 ]127
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มตาปู่เก่า - คุ้มซับสีทอง บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 18 มี.ค. 2564 ]129
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังวาล ขดภูเขียว - บ้านนางนาง นาห่อม บ้านชีบน หมู่ที่ 6 [ 18 มี.ค. 2564 ]128
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายเมรุ - สะพานวังเดือนห้า (ต่อจากเดิม) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 4 ธ.ค. 2563 ]128
13 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งยาว - บ้านสามพันตา ตำบลภูแลนคา [ 9 พ.ย. 2563 ]127
14 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหว้าเฒ่า - กม.18 ตำบลภูแลนคา [ 9 พ.ย. 2563 ]126
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]123
16 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านตาดพัฒนา [ 14 ต.ค. 2563 ]124
17 เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ - บ้านโนนนาพวง บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ที่ 3 [ 12 ต.ค. 2563 ]121
18 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]126
19 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 [ 8 ต.ค. 2562 ]126
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1,ผด.2) ปี 63 [ 8 ต.ค. 2562 ]135
 
หน้า 1|2