องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]0
2 รายงานรายรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]0
3 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]5
4 รายงานรายรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]5
5 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปี 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]3
6 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
7 รายงานรายรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]16
8 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]24
9 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]21
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เพียงวันสิ้นเดือนมีนาคม 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]22
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2565 ]32
12 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]20
13 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]21
14 งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]22
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]39
16 การรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2564 [ 23 มี.ค. 2565 ]19
17 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]22
18 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]19
19 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]22
20 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5