องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]8
2 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]7
3 งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]9
4 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]7
5 งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]10
6 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]7
7 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]31
8 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]33
9 งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]32
10 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]30
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]37
12 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (ในรอบ 6 เดือนแรก) [ 23 เม.ย. 2564 ]32
13 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศศ.2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]31
14 งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]31
15 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]31
16 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]30
17 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]32
18 งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]30
19 รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]30
20 รายงานรายรับจริง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]37
 
หน้า 1|2|3|4