องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


Big Cleaning Day


30  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในสำนักงาน และบริเวณรอบๆ พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงาน

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20