องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)


วันที่  21  เมษายน  2564  นายนิยม  ดิเรกศิลป์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา  พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ  และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิภาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา

2021-05-27
2021-05-19
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-12
2021-04-30
2020-10-29
2020-10-21
2020-10-15
2020-08-20