องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ