องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัั้นเงินเดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัั้นเงินเดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ