องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ