องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ : www.phulanka.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ