องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง ชย.ถ. 103-002 สายทางบ้านแก้งยาว-บ้านนาอินทร์แต่ง [ 29 พ.ค. 2563 ]106
22 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]72
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหอประปา - บ้านนายอมตะ ศรีสุวรรณ หมู่ 8 [ 21 เม.ย. 2563 ]108
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางขันทอง กองโฮม -ป่าช้าเก่า หมูที่ 7 [ 31 มี.ค. 2563 ]109
25 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลงท้องถิ่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 220 สายแก้งยาว - ซับปลากั้ง (ช่วงบ้านนาอินทร์แต่ง - บ้านซับปลากั้ง) บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ที่ 4 [ 27 มี.ค. 2563 ]108
26 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ภูแลนคา [ 30 ม.ค. 2563 ]131
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.220 สายบ้านแก้งยาว หมู่ที่ 2 - บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 30 ธ.ค. 2562 ]108
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อล้อฯ จำนวน 1 คัน [ 30 ธ.ค. 2562 ]104
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชย.ถ. 222 สายบ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 - บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่4 [ 30 ธ.ค. 2562 ]88
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล.สายไร่นายกองเที่ยง ศรีจันทร์ บ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 3 [ 15 ต.ค. 2562 ]96
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดิน สายตาปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ 5 [ 22 ส.ค. 2562 ]89
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย กม.18 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ที่ 1 [ 20 ส.ค. 2562 ]92
33 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง สายบ้านป่าปอแดง - บ้านใหม่หนองแดง บ้านป่าปอแดง หมู่ 8 [ 16 ส.ค. 2562 ]94
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบูรพา บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 7 [ 14 ส.ค. 2562 ]93
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มซับสีทอง - คุ้มต่าปู่เก่า บ้านซับปลากั้ง หมู่ 5 [ 6 ส.ค. 2562 ]95
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโ่ครงการขุดลอกลำห้วยจ้อง บ้านป่าปอแดง หมู่ 8 [ 29 ก.ค. 2562 ]101
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝายดิน บริเวณที่นายหนูจวน บ้านป่าปอแดง หมุ่ 8 [ 26 ก.ค. 2562 ]99
38 ประกาศผู้เสนราคาชนะ โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คุ้มห้วยผักหวาน [ 26 ก.ค. 2562 ]94
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงฝาย มข.ลำห้วยยางงู ม.1 [ 26 ก.ค. 2562 ]87
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โ่ครงการจ้างปรับปรุงฝาย มข.ลำห้วยถ้ำเต่า บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 7 [ 26 ก.ค. 2562 ]95
 
|1หน้า 2|3|4