องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ: www.phulanka.go.th
 
 
ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายบ้านนายบุญเพ็ง สมานใจ-บ้านนางจูม พรมบุ [ 20 พ.ค. 2562 ]36
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 [ 14 พ.ค. 2562 ]37
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ 4 [ 14 พ.ค. 2562 ]35
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนลาดยาง - คอลงบ้านชีบน หมู่ 6 [ 9 พ.ค. 2562 ]38
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา (งานอาคาร) บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 (คุ้มซับบอน) [ 30 เม.ย. 2562 ]34
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยจ้อง บ้านป่าปอแดง หมู่ 8 [ 30 เม.ย. 2562 ]35
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซุ้มประตูป้ายชื่อหมู่บ้าน บ้านชีบน หมู่ 6 [ 24 เม.ย. 2562 ]37
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยซึ่งเสน บ้านนาอินทร์แต่ง หมู่ 4 [ 19 เม.ย. 2562 ]36
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน สายถนนลาดยาง ทช.ชย. 4025 บ้านหว้าเฒ่า หมู่ 1 [ 4 เม.ย. 2562 ]35
50 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนานายสุริยนฯ - ที่ดินนายกองหันต์ฯ หมู่ที่ 2 [ 4 เม.ย. 2562 ]36
51 ประกาศขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางขันทอง กองโฮม - ป่าช้าเก่า หมู่ที่ 7 [ 11 มี.ค. 2562 ]37
52 แจ้งจำนวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 4 ก.ค. 2561 ]45
53 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะพร้อมลานตาก [ 26 มิ.ย. 2561 ]43
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [ 21 มิ.ย. 2561 ]41
55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง ซอยคุ้มซับ่เจริญพัฒนา บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 5 มิ.ย. 2561 ]44
56 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจลลูกรัง ซอยคุ้มซับเจริญพัฒนา บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 [ 4 มิ.ย. 2561 ]34
57 ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหลุมเตาเผาขยะพร้อมลานตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2561 ]36
58 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน [ 3 พ.ค. 2561 ]38
59 ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม [ 12 เม.ย. 2561 ]34
60 ประกาศผลจัดจัดจัดจ้างงวดที่ 1 ผด.6 (ต.ค. - มี.ค.) [ 2 เม.ย. 2561 ]33
 
|1|2หน้า 3|4